Правен режим на БНБ. Място на БНБ в банковата система


Основната задача на всяка централна банка е да провежда валутната и кредитната политика и така да поддържа стабилността на националната валута. Това важи и за нашата национална банка. в своята дейност бнб се ръководи...
 

Субекти на финансовото право отношение


За финансовото право е важно да бъдат регламентирани обществените отношения по отчитането, разпределението, натрупването и използването на националния доход. това е едната страна на въпроса...
 

Лизингът като техника на финансиране


Лизингът е една от най-модерните техники за отдаване и притежаване на активи. Той е основен източник на дългосрочно финансиране, който задължава финансово фирмата, която получава под наем даден актив за определено време...
 

Бюджетно право - същност, видове


Терминът „бюджетно право”, употребяваме, за да обозначим съвкупността от правните норми, чрез които се реализират процесите по натрупване на разпределеният национален доход в държавният паричен фонд, наречен „държавен бюджет”...
 

Производство по принудително събиране на митническите вземания


Към принудително събиране на митническите вземания се пристъпва, когато длъжникът е пропуснал сроковете за внасяне на определените суми. Като в този случай Митническият орган е задължен да въведе в действие административната принуда.Чрез предоставените...
 

Административен контрол за законност във финансовата система


Административния контрол прониква във всички звена на държавния управленчески апарат, засяга всички негови прояви и начинания. Административния контрол е властническа дейност...
 

Бюджетно право


Бюджетно право. Понятие и източници. Правна характеристика на бюджета. Елементи на бюджетната система. Бюджетно регулиране. Бюджетна класификация. Местни бюджети....
 

Банково право


Банково право, източници, институции, БНБ , търговски банки, основни понятия, определения за банка...
 

Местна финансова политика - същност и развитие


Независимо от трудностите, с които се сблъскаха по време на прехода на България към пазарно ориентирана демокрация, общините отбелязват значително развитие. Сред промените са конституционно закрепените гаранции за техния статут на основни единици...
 

“пълна, солидарна и бригадна имуществена отчетническа отговорност. “


В съответствие с уредбата на имуществената отговорност в действащото законодателство е възможно при използването на съответно избрани критерии подразделянето и на различни видове или форми. На преден план по размер тя се представя като пълна, а на втори..

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Финансово право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент